KLUB TURYSTÓW PIESZYCH „HORYZONT”

W SOLCU KUJAWSKIM

ZAPRASZA NA:

IV  RAJD DŁUGODYSTANSOWY „TAMTENDYK”

 05.04.2014 r.

 

REGULAMIN RAJDU

 

1.    ORGANIZATOR

     Klub Turystów Pieszych „HORYZONT” w Solcu Kujawskim
działający przy Oddziale Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w   Bydgoszczy

          2. CELE RAJDU

   - popularyzacja turystyki pieszej

   - zapoznanie uczestników z walorami krajoznawczymi

     Puszczy Bydgoskiej

   - czynny wypoczynek na świeżym powietrzu

   - upowszechnianie Odznaki Turystyki Pieszej

          3. WARUNKI UCZESTNICTWA

              - w rajdzie mogą wziąć udział członkowie PTTK i osoby niezrzeszone

              - z uwagi na stopień trudności rajdu, mile widziane doświadczenie

                w uprawianiu turystyki pieszej 

              - koszt dojazdu i powrotu uczestnik rajdu zabezpiecza we własnym

                zakresie

              - udział młodzieży nieletniej możliwy tylko pod opieką osób dorosłych

              - zalecane jest przejście trasy w zorganizowanej grupie, osoby dorosłe

                zainteresowane indywidualnym przejściem trasy, czynią to na

                własną odpowiedzialność

   - uczestnicy zobowiązani są do posiadania apteczki, a w razie potrzeby
do udzielenia pomocy innym uczestnikom rajdu

           4. ZGŁOSZENIA:

               - osoby zainteresowane udziałem w rajdzie proszone są o kontakt

                 do piątku 31.03.2014 r. do godz. 18-tej

               - udział w rajdzie jest bezpłatny

kontakt organizacyjny:

-     Łukasz Wojtecki, 660 170 356

                      e-mail: lukaszwojtecki1@wp.pl  

-     Krzysztof Skorupka, 607 363 951 

                     e-mail: krzychusko@wp.pl

           5. TRASA RAJDU:

               start:  godzina 9:20, stacja PKP w Przyłubiu

               trasa: Przyłubie - Kabat – Szwedzka Góra    

                         Łąki Studzienieckie – Leszyce – okolice Nowej Wsi Wielkiej – Rudy - Otorowo - Solec Kujawski

               meta:  Muzeum Solca im. Księcia Przemysła

               Szacunkowa długość trasy 40 km

           6. ŚWIADCZENIA:

                 - potwierdzenie punktów na odznaki OTP

                 - odcisk pieczęci rajdowej

                 - pamiątkowy dyplom

                 - znaczek rajdowy

                 - poczęstunek

                   

            7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

                 - rajd odbędzie się bez względu na pogodę

     - osoby nie będące członkami PTTK ubezpieczają się we własnym zakresie.

     - IMPREZA JEST BEZKOSZTOWA I NIE PRZYNOSI DOCHODÓW !Relacja z I Rajdu TAMTENDYK w 2011 roku

Relacja z II Rajdu TAMTENDYK w 2012 roku

Relacja z III Rajdu TAMTENDYK w 2013 roku